Phê bình sách Sapiens của tác giả Yuval Noah Harari

Bryce Gordon và David Spenger, Khoi Nguyen (dịch) / 2020-07-27